header-front

the diamonds_685_458_90 loopgroep kids 3_685_513_90

Gymmen bij DOL/Olympia Combinatie

Ouder & Kindgymnastiek

Een aanbod van de vereniging dat speciaal is bedoeld voor de peuter van twee en drie jaar, die samen met papa, mama, opa of oma lekker wil gymen in een 'echte' gymzaal. "Mijn kind loopt op deze leeftijd nog maar net", zult u zeggen. Dat is waar. Maar juist het opdoen van veel bewegingservaring is op deze leeftijd ontzettend belangrijk.

 

Leren van elkaar

Voor ouders is de gymzaal een ideale plek om andere opvoeders met hun kinderen te ontmoeten. Er worden contacten gelegd en opvoeidingstips uitgewisseld. De peuters krijgen spelenderwijs wisselende bewegingssituaties aangeboden waardoor ze geprikkeld worden om te bewegen: klimmen, klauteren, balanceren, hangen, springen en rollen.

 

Gymles en opvoeding

De gymles kan worden gezien als een schakel in de opvoeding die niet mag ontbreken. Uw kind leert tijdens de les onder meer hoe kleine opdrachten uitgevoerd moeten worden. Daarnaast komen het inschatten van afstand, diepte, hoogte en verte aan de orde. In de ontmoeting met andere kinderen leert de peuter hoe reking met elkaar moet worden gehouden en dat je op je beurt moet wachten. Daar komen dan ook nog andere dingen bij als het zingen in een kring. Samen bewegen zal het contact tussen u en uw kind alleen maar verstevigen en de peuter meer zelfvertrouwen geven.

 

Kleutergymnastiek

Bij kleutergymnastiek komen de kleuters alleen, dus zonder ouders gymmen. De leiding zorgt ervoor dat er voldoende begeleiding is bij de toestellen. Naast toestellen worden er ook liedjes en dansjes gedaan en wordt er gegymd met hanteerbaar materiaal. Een kleutergymles duurt doorgaans 45 minuten. Er wordt bij kleutergym gelet op alle aspecten van de motorische ontwikkeling. De grondvormen van bewegen komen aan bod zoals springen, zwaaien, klimmen, klauteren, duikelen, gooien en vangen. Met zowel groot als klein materiaal leren kleuters zo hun evenwicht te bewaren en inzict te krijgen in ruimte, afstand en snelheid. Daarnaast is gymnastiek belangrijk omdat de kleuters er al hun energie in kwijt kunnen.

 

Basisschool en voortgezet onderwijs

Gymnastiek voor jongens en meisjes vanaf 6 jaar kunnen het volgende beoefenen:

langemat, brug, rekstok, banken, evenwichtsbalk, ringen, trapeze zwaaien, apekooi, minitramp en af en toe de tumblingbaan. Allerlei tik- en balspelen. Bovendien doen kinderen van 6 en 7 jaar mee aan gymmieturnen. Ze kunnen dan tijdens de gymles gymmies "verdienen". Er zijn 30 oefeningen die je kunt afwerken om alle gymmies te sparen. Je ziet wel, dat er voor iedereen wel wat bij is.